Pagina's

vrijdag 2 november 2012

Het Kroontje

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden, 
en Gij zult het aanschijn van de wereld vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij openbaart U aan de gelovigen. 
Laat ons in het licht van uw Geest verstaan wat Gij van ons vraagt. 
Laat ons het werk van uw Heilige Gest in de mensen ontdekken 
en de vreugde van zijn bijstand ondervinden, door Christus onze Heer. 
Amen.

Heilige Maagd, sta mij toe U te prijzen, geef mij sterkte tegen uw vijanden.

Wees gegroet, Maria, Dochter van God de Vader. 
Wij mogen U eren, omdat de werken van God in U openbaar zijn geworden.

Onze Vader...

Wij prijzen U, Maria, omdat God U heeft geroepen 
om moeder te worden van zijn Zoon.
Wees gegroet, Maria,...

Wij prijzen U, Maria, omdat Gij in de maagdelijke onthechting, 
Christus gevolgd hebt voor het Rijk van God.
Wees gegroet, Maria,...

Wij prijzen U, Maria, omdat Gij de genade van de Onbevlekte-Ontvangenis in trouwe liefde hebt beleefd,
zodat de verlossing van Christus in uw ziel en lichaam kon worden voltooid.
Wees gegroet, Maria,...

Wij prijzen U, Maria, omdat Gij, als nieuwe Eva, 
uw leven in dienst hebt gesteld van Gods verlossingswerk.
Wees gegroet, Maria, ...

Eer aan de Vader...

Wees gegroet Maria, Moeder van God de Zoon. 
Wij mogen U eren, omdat Gij de roeping van God in trouwe liefde hebt beleefd.

Onze Vader...

Wij danken U, Maria, omdat Gij het voorbeeld hebt gegeven van een gelovig mens, 
die luistert naar Gods Woord en zijn Wil volbrengt. 
Wees gegroet, Maria...

Wij danken U, Maria, omdat Gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een hulpbehoevende mens, 
die in zijn menselijkheid uitziet naar de belofte van God.
Wees gegroet, Maria...

Wij danken U, Maria, omdat Gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een dienende mens, 
die de liefde tot de Heer waar maakt in zijn liefde voor de mensen. 
Wees gegroet, Maria...

Wij danken U, Maria, omdat Gij ons het voorbeeld hebt gegeven van een verloste mens, 
die het kruis van Christus doorleeft voor de verlossing van zijn medemens. 
Wees gegroet, Maria...

Eer aan de Vader...

Wees gegroet, Maria, Bruid van de Heilige Geest. 
Wij mogen U eren, omdat Gij ons lief hebt als een zorgende Moeder,
die ons door het leven begeleidt naar God, onze Vader.

Onze Vader...

Wij beminnen U, Maria, omdat Gij met moederlijke liefde bijdraagt tot de geboorte van de gelovigen 
en zorg draagt voor onze groei naar volwassenheid. 
Wees gegroet, Maria...

Wij beminnen U, Maria, omdat Gij ons lief hebt als uw kinderen 
en voor ons ten beste spreekt bij Jezus uw Zoon. 
Wees gegroet, Maria...

Wij beminnen U, Maria, omdat Gij de Moeder van de Kerk zijt, 
die de hele mensengemeenschap wilt verenigen in het éne lichaam van Christus. 
Wees gegroet, Maria...

Wij beminnen U, Maria, omdat Gij voor ons een hoopvol teken zijt op de weg naar het Rijk van God.
Wees gegroet, Maria...

Eer aan de Vader...

Onder uw bescherming

Tot u nemen wij onze toevlucht; wees onze bescherming, heilige Moeder van God. 
Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, 
gij glorierijke en gezegende Maagd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten