Pagina's

donderdag 12 januari 2012

Ontdekking van de Ware Godsvrucht


De Ware Godsvrucht (1712-1715) is niet alleen het beroemdste werk van Montfort, maar ook het meest relevante voor zijn geestelijke en intellectuele ontwikkeling. Het is verschenen in minstens 400 uitgaven in meer dan vijfentwintig talen. Het merkwaardige aan dit manuscript is dat het zo lang verborgen gebleven is. Meer dan 70 jaar heeft het ergens gelegen, bedolven onder stof en spinrag. Tijdens de Franse revolutie heeft men het in een kist verstopt en met enkele andere voorwerpen op een akker begraven.

Toen die turbulente jaren voorbij waren werd het opnieuw op een boekenplank weggeborgen. Pas op 29 april 1842 werd het ontdekt en herkend als afkomstig van de stichter. Bij de vondst werd vastgesteld dat de eerste en de laatste bladzijden van het manuscript verdwenen waren. Ze zijn ook nooit teruggevonden, zodat niemand de titel kent die Montfort voorzien had.

Het boek bevat bijna zijn gehele boodschap rond de devotie tot Maria. Het is geen verhandeling die thuishoort in het theologische genre. Zo gebruikte hij minder rationele argumenten dan wel beelden en vergelijkingen die het volk kon begrijpen. Daarbij had Montfort wel steeds de essentie voor ogen: Jezus Christus. De godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd staat volledig in functie van de volmaaktere godsvrucht tot Jezus Christus.

“Door middel van de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen en door middel van haar ook moet hij in de wereld regeren.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten