Pagina's

donderdag 12 januari 2012

De eigen evangelisatiestijl van Montfort


Zijn hoofdbedoeling bestaat erin de christenen eraan te herinneren dat God een beroep doet op iedere gedoopte. Hij legt uit hoe God de gedoopte uitnodigt om, samen met Hem het werk, in gang gezet bij Abraham en in een definitieve fase gebracht door Jezus Christus, tot voltooiing te brengen. “Laten wij onze nek in het gareel van Jezus Christus steken,” zo schrijft Montfort, “onze schouders eronder zetten en de Wijsheid, dat is Jezus Christus, dragen” (WG 240). In een wereld waar vaak duisternis heerst, moeten de gedoopten ‘lichtdragers’ zijn. Met uiteenzettingen en aan de hand van concrete devotiepraktijken leert hij zijn publiek hoe Maria een uitstekende hulp is om ‘intiem’ te worden met Jezus en je samen met Hem in te zetten voor de zaak van God. Daartoe zijn we geroepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten