Pagina's

zondag 29 januari 2012

Niet elke devotie is waardevol - WG 60.62.90.91

Montfort roept ons op om kritisch te staan tegenover mariadevoties.
We lezen:


60. Tot nu toe hebben we iets gezegd over de noodzakelijkheid
van de devotie tot de allerheiligste Maagd.
Met Gods hulp zal ik verderop aangeven waarin die devotie bestaat.
Maar eerst behandel ik enkele basiswaarheden,
die licht zullen werpen op de verheven en hecht gefundeerde devotie,
die ik bekend wil maken.

62. Indien wij dus deze hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd verspreiden,
dan doen wij dat enkel en alleen om die tot Jezus Christus
des te beter ingang te doen vinden. Wij beogen niets anders
dan een gemakkelijk en gewaarborgd middel aan te reiken om Jezus Christus te vinden.
Als de devotie tot de heilige Maagd ons van Jezus Christus verwijderde,
zouden wij ze moeten verwerpen als een duivelse begoocheling. Maar het tegendeel is waar.
Zoals ik al eerder aangetoond heb en nog verder zal duidelijk maken,
is deze devotie voor ons enkel noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden
en Hem innig lief te hebben en trouw te dienen.

90. Deze vijf waarheden zijn vooropgesteld.
Nu moeten we meer dan ooit 
de authentieke devotie tot de allerheiligste Maagd uitkiezen.
Er zijn namelijk tegenwoordig
meer onechte devoties tot de heilige Maagd dan ooit,
en licht zou men ze voor echt kunnen houden. De duivel, valsemunter als hij is,
geslepen en geroutineerd in het bedrog, heeft al menigeen
door een verkeerde devotie tot de allerheiligste Maagd misleid en in het verderf gestort.
Van die opgedane duivelse ervaring maakt hij dan ook dagelijks gebruik
om nog veel anderen naar de hel te slepen. Hij zet hen aan enige gebeden af te rammelen
en wat uiterlijke praktijken te beoefenen; op die manier geeft hij hun een goed gevoel
in hun zondig leven en wiegt hij ze in slaap. Gewoonlijk maakt een valsemunter alleen
maar goud en zilver na, hoogst zelden andere metaalsoorten; dit zou de moeite niet lonen.
Zo ook die kwaadaardige geest. Hij vervalst niet zozeer andere devoties,
maar bijvoorkeur die tot Jezus en Maria: de devotie tot de heilige Communie
en de devotie tot de heilige Maagd. Deze beide immers zijn tussen de andere devoties
wat goud en zilver betekenen tussen de overige metalen.

91. Het zal dus van het grootste belang zijn, dat we ten eerste de onechte devoties
tot de allerheiligste Maagd onderscheiden om ze te kunnen vermijden;
en de echte, om ons die eigen te maken. Ten tweede, dat we weten welke praktijk
te midden van zoveel uitingen van waarachtige devotie tot de heilige Maagd de beste is
en haar het meest aangenaam, God de grootste glorie verschaft
en onszelf het meest heiligt. Daarop zullen wij ons dan gaan toeleggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten