Pagina's

vrijdag 13 januari 2012

Op stap met de heilige Montfort (1)


Montfort en zijn tijd

De heilige Montfort - voluit Louis-Marie Grignion de Montfort - heeft geleefd van 1673 tot 1716. Allemaal lang geleden. Men kan zich dus de vraag stellen: heeft de heilige Montfort ook voor onze tijd nog een betekenis? Welke is zijn boodschap en kunnen we ook nu in deze snel evoluerende tijd daarmee nog iets aanvangen.

Montfort leefde tijdens de tweede helft van de regeerperioide van Lodewijk XIV (1643-1715). Het was het schitterendste tijdperk in de geschiedenis van Frankrijk dat op het gebied van wetenschap, kunst en letteren (Corneille, Molière, Racine), taal, zeden en mode de toon aangaf in de omliggende landen. Na 1667 voerde Lodewijk evenwel een groot aantal oorlogen die de economie uitputten en ook de luxueuze levensstijl van het hof slorpte veel geldmiddelen op. Frankrijk werd in de tijd van Montfort dan ook geconfronteerd met economische crisissen, hongersnoden (hongerwinter van 1709), een terugloop van het bevolkingsaantal en een groeiende politieke oppositie. Het was tevens de periode van de laatbarok. Bekende tijdgenoten van Montfort: componisten: Bach (1685-1750) en Händel (1685 -1759); schilder: Watteau (1684-1726); pausen: Innocentius XII (1691-1700) en Clemens XI (1700-1721).

Montfort heeft geleefd in de beginperiode van de moderne tijd, een tijd van grote uitvindingen. Een van de karakteristieken van die tijd van ‘verlichting’ bestond erin dat de intellectuelen begonnen na te denken en vanuit hun verstand beslissingen gingen nemen. Ook Montfort ontsnapte daaraan niet en kwam al denkend tot een nieuw inzicht, een nieuwe samenvatting van het geloofsgegeven.

De levensgeschiedenis van Montfort zullen we schetsen aan de hand van enkele belangrijke data, meer bepaald de schokmomenten, de scharniermomenten van zijn leven.


Geboorte en jeugd

Montfort werd geboren op 31 januari 1673 te Montfort-sur-Meu (Bretagne) als tweede kind in het gezin van een godvruchtig advocaat. Hij beleefde een weinig vrolijke kindertijd in Iffendic. Daarna studeerde hij humaniora aan het St.-Thomascollege van de Jezuïeten te Rennes, waar hij een ernstig en verstandig student bleek te zijn.


Montfort besluit om priester te worden

Op 19 jarige leeftijd neemt Montfort het besluit om priester te worden, maar dan anders dan de priesters van die tijd. Hij besloot om naar Parijs te gaan, om weg te trekken van zijn familie naar ‘het land dat Ik u beloofd heb’. Hij wilde hiermee bewust in de voetsporen van Abraham treden en zich zo helemaal voor God openstellen. Op de brug van Cesson, buiten Rennes, nam hij afscheid van zijn familie. Aan de eerste bedelaar die hij tegenkwam gaf hij zijn portefeuille, aan een tweede hetgeen hij nog overhad en met een volgende verwisselde hij van kleren. Daarbij ging hij uitdagend voor God staan en zei: “Gij zegt: Trek weg, dus ik ga.”  Montfort was ervan overtuigd dat wat God tegen Abraham gezegd had, nog altijd waar was. Hij is nog steeds dezelfde God. Als ge u durft toevertrouwen aan Hem, laat Hij u niet in de steek.

Montfort studeerde theologie aan de Sorbonne in Parijs. Evenwel niet in het echte seminarie. Hij trok in bij een gemeenschap van arme seminaristen. Daar geraakte hij door het vele vasten en boetedoen in levensgevaar. In het ziekenhuis genas hij op wonderbare wijze … volgens sommigen door een aderlating, volgens anderen door toedoen van enkele weldoende dames die zagen dat hij ondervoed was en hem te eten gaven. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten