Pagina's

dinsdag 2 april 2013

Na de communie - WG 270 - 271 - 272 - 273

Na de heilige Communie

270. Keer na het ontvangen van de heilige Communie geheel in uzelf, sluit uw ogen en leid
Jezus Christus binnen in het hart van Maria. Geef Hem aan Zijn heilige Moeder. Zij zal Hem met liefde ontvangen, de ereplaats geven, diep aanbidden, volmaakt beminnen en innig omhelzen. In geest en waarheid zal zij hem omringen met veel eerbewijzen die ons onbekend zijn in onze dichte duisternis.

271. Een andere manier is: een diep nederige houding aannemen in uw hart, terwijl Jezus, verblijvend in Maria, bij u aanwezig is. Of gedraag u als een slaaf aan de poort van het paleis, waar de koning zich met de koningin onderhoudt. Terwijl zij met elkaar spreken, zonder u nodig te hebben, kunt u in de geest naar de hemel gaan en heel de aarde doorkruisen, om de schepselen uit te nodigen in uw plaats Jezus en Maria te danken, te aanbidden en lief te hebben: “Komt, laten wij aanbidden, komt” (Ps 95,6) enzovoort.

272. Nog een andere manier is: richt u, in vereniging met Maria, persoonlijk tot Jezus en vraag Hem om de vestiging van Zijn Rijk op aarde door Zijn heilige Moeder. Of vraag Hem de goddelijke wijsheid, de goddelijke liefde, de vergeving van uw zonden of een andere genade; maar altijd door Maria en in Maria. Bekijk uzelf intussen ook misprijzend en zeg: “Heer, let niet op mijn zonden, maar mogen Uw ogen in mij alleen de deugden en verdiensten van Maria zien”. Voeg er nog aan toe, uw zonden indachtig: “Een vijandig mens is de dader (Mt 13,28) Ik ben zelf de grootste vijand waarmee ik ben opgescheept, ik, die deze zonden bedreven heb”. Ofwel: “Bevrijd mij van de ongerechtige en bedrieglijke mens” (Ps 43,1); of: “Jezus, u moet groeien in mij, ik moet kleiner worden (Joh 3,30). Maria, u moet groeien in mij, ik moet kleiner worden dan ik geweest ben. Jezus en Maria, wordt groter in mij, vermenigvuldigt u buiten mij, in de anderen” (Gn 1,28).

273. De heilige Geest geeft u nog talloze andere gedachten in, wanneer u werkelijk ingetogen en verstorven leeft en getrouw de grote en verheven devotie, die ik hierboven heb uiteengezet, beoefent. Maar vergeet niet dat Jezus des te meer verheerlijkt wordt naarmate u Maria meer laat handelen in het ontvangen van de heilige Communie. Hoe meer u zich vernedert, des te meer zult u Maria laten handelen voor Jezus en Jezus in Maria. U moet in ongestoorde kalmte en stilte naar hen luisteren, zonder zorg om te zien, te smaken of te voelen. Want de rechtvaardige leeft overal uit het geloof, vooral bij het ontvangen van de heilige Communie, die een daad van geloof is: “Mijn rechtvaardige leeft vanuit geloof” (Heb 10,38).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten