Pagina's

zaterdag 23 november 2013

Kleine meditatie: Het Mariageheim 55 - 56

We lezen uit 'Het Mariageheim', geschreven door L.M.G. de Montfort

55. Consequent doorgevoerd, brengt deze devotie talloze vruchten voort. Maar de belangrijkste is wel dat hier op aarde het leven van Maria opnieuw in een mens tot stand komt zodat niet hij meer leeft, maar Maria in hem. Anders uitgedrukt, dat de ziel van Maria als het ware zijn ziel wordt. Ja, wat voor wonderen brengt zij niet tot stand wanneer de van God vervulde Maria, dankzij een onuitsprekelijke en grote genade, Koningin wordt in een mensenhart! Omdat zij vooral in het hart van de mensen grootse wonderen verricht, is haar werking onopvallend. Het is zelfs zo dat de betrokkene er zelf geen weet van heeft en maar goed ook, anders zou hij de harmonische ontplooiing van Maria’s werking schaden.

56. Zij is nog altijd de vruchtbare Maagd. Als zij bij iemand haar intrek genomen heeft, brengt zij zuiverheid van hart en lichaam voort, van mening en voornemens. Zo worden zijn goede werken meer vruchtbaar. Beste vriend, denk toch niet dat Maria, de vruchtbaarste van alle schepselen – zij heeft immers zelfs een God ter wereld gebracht – werkeloos zou blijven in een getrouw hart. Integendeel, zij zal die mens onophoudend doen leven voor Jezus Christus en Jezus Christus doen leven in hem.

“Dierbare kinderen, die ik opnieuw baar tot Christus in u gevormd is…” , zo schrijft Paulus. Als Jezus Christus, waar ook ter wereld, in elke mens persoonlijk de vrucht van Maria is, dan is Hij des te meer haar vrucht en meesterwerk in elk mensenhart waar zij haar intrek heeft genomen.

Ter overweging

·      Het woord ‘geheim’ heeft op zich iets van ‘mysterieus’ maar het is terzelfdertijd ook kostbaar dat ik zoek. Maria is een geheim…
·     Het leven van Maria in mij. Welke sporen vind ik hiervan in mijn leven.
·     Ik hervertel, herbeleef mijn ervaring van mijn toewijding aan Jezus door de handen van Maria.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten