Pagina's

zondag 1 december 2013

Kleine meditatie uit 'De Brandende Bede' 25

U alleen, God, als koning van hemel en aarde, zult in staat zijn om uit de massa die missionarissen naar voren te halen die koninklijk boven het gemiddelde uitsteken: schitterender dan de sneeuw op de toppen van de Salmon. Dat is de berg van God, groen en vruchtbaar, sterk en steil, waar God op mysterieuze wijze zijn welbehagen vindt, waar hij woont en wonen zal tot het einde.

Heer, waarachtige God, wie bedoelt u met die geheimzinnige berg waarvan u ons zoveel wondere dingen verhaalt? Ongetwijfeld Maria, uw beminde bruid. Haar grondslagen hebt u immers gelegd op de toppen van de hoogste bergen (Psalm 87 (86), 1; Jesaja 2,2).

Hoe gelukkig zijn de priesters die door u werden gekozen en voorbeschikt om met u op die vruchtbare en goddelijke berg te verblijven!

Daar leren zij de betrekkelijkheid van het aardse doorzien en hun hart verheffen tot u en aldus groeien zij heerlijk uit tot mensen met besef van de eeuwigheid.

Ze bereiken een grote heiligheid door hun eenheid met Maria, uw geheel schone, zuivere en onbevlekte bruid.

Ze worden er gezegend met hemelse dauw en aardse overvloed, met tijdelijke en eeuwige goederen, uit de volheid van Maria.

Evenals Mozes zullen zij vanaf die bergtop door hun vurige gebeden de vijanden verslaan of bekeren.

Zij zullen er van Jezus zelf, die daar altijd verblijft, inzicht verwerven in de acht zaligheden.
Op die godsberg zullen zij met hem van gedaante veranderen als op de Tabor, met hem sterven als op Calvarie, met hem ten hemel stijgen als op de Olijfberg.

Ter overweging:
  • Ik heb al eens een berg beklommen. Ik herinner met toen…
  • Marie is aangekomen op de berg die God voor Haar koos. Ik vestig hierop de aandacht door de woorden te onderlijnen die door Montfort in bovenstaande tekst werden gebruikt…
  • Er is waar verschil tussen bezoeken en verblijven, tussen een berg beklimmen of verblijven op een berg…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten