Pagina's

zaterdag 8 februari 2014

Kleine meditatie: Testament van Marie Louise

Marie Louise Trichet
"In naam van onze Heer Jezus Christus en op het punt mijn Schepper verantwoording af te leggen van de wijze waarop ik mij heb gedragen ten opzichte van de Dochters der Wijsheid, waarvan ik het geluk mocht genieten als eerste het kleed te dragen en duidelijk ziende dat alles wat Montfort mij heeft gezegd, bewaarheid wordt: dat ik eens aan het hoofd zou staan van een talrijke communiteit en dat men in de loop van de tijd een kweekplaats zou zien van Dochters der Wijsheid, voel ik mij verplicht om allen, aanwezigen of toekomstigen, aan te bevelen nooit af te wijken van de oorspronkelijke geest van onze heilige Stichter en dat is een geest van nederigheid, armoede, onthechting, liefde en eenheid onder elkaar. Bovendien beveel ik hen in naam van onze Heer Jezus Christus aan, altijd een grote en onbeperkte afhankelijkheid te beleven ten aanzien van de communiteit die in Saint-Laurent-sur-Sèvre is gevestigd; die te zien als de voornaamste plaats van de Congregatie en de overste daarvan en allen die haar op die post zullen opvolgen, te zullen beschouwen als de Generale Overste.
De Overste van de Missionarissen van de Heilige Geest, die ook door M. de Montfort gesticht zijn, te eerbiedigen en te gehoorzamen, evenals aan zijn opvolgers, zoals die door hem aan hen gegeven werden om in de gehele Congregatie het algemeen bestuur uit te oefenen en de gestrengheid van de regel te handhaven; eerbied en dankbaarheid te betuigen aan de Missionarissen, die de goedheid hebben biechtvader van de Dochters der Wijsheid te willen zijn.
Als zij dit doen, zullen zij mijn verlangens vervullen. Zij zullen doen, wat ik met Gods genade gedurende mijn aardse leven gedaan heb en ze zullen de laatste wil volbrengen van een Moeder, die hen altijd heeft bemind, die hen nog steeds bemint, die hen zal blijven liefhebben en hen na haar dood nooit zal vergeten.
Omdat ikzelf door mijn grote zwakte niet In staat ben al mijn bovengenoemde wilsbeschikkingen op te schrijven, heb ik ze op papier laten zetten door Sœur Honorée, novicemeesteres en ik heb ze met eigen hand ondertekend".


Saint-Laurent, de 25e dag van april 1759

Marie-Louise de Jésus, Supérieure Générale


Ter overweging
  • Wat betekent “de fundamentele geest van onze stichters” voor mij, vandaag?
  • Hoe beluister ik deze woorden: een geest van nederigheid, een geest van armoede, een geest van loslaten, een geest van naastenliefde, een geest van eenheid…
  • Hoe merk ik vandaag dat onze stichters ons niet vergeten?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten