Pagina's

zondag 12 januari 2014

Kleine meditatie ' De Ware Godsvrucht' 34 - 36

L. M. G. de Montfort

34. God de heilige Geest wil zich uitverkorenen vormen in haar en door haar. “Schiet wortel in Mijn uitverkorenen” (V/Eccli 24,13), zegt Hij tot haar: Mijn beminde, Mijn Bruid, laat al uw deugden wortel schieten in Mijn uitverkorenen om ze te doen groeien van deugd tot deugd en van genade tot genade. Toen u op aarde leefde en de verhevenste deugden beoefende, heb Ik in u zoveel genoegen gesteld, dat Ik u nog op aarde wens te vinden, terwijl u toch in de hemel bent. Herschep daarom uzelf in Mijn uitverkorenen. Laat Mij met vreugde in hen de wortels terugvinden van uw onoverwinnelijk geloof, diepe nederigheid, algehele versterving, verheven gebed, vurige naastenliefde, vaste hoop en al uw andere deugden. U bent voor Mij nog altijd dezelfde trouwe, zuivere en vruchtbare Bruid: laat daarom uw trouw Mij getrouwen, uw zuiverheid Mij maagden en uw vruchtbaarheid Mij uitverkorenen en tempels schenken.

35. Wanneer Maria eenmaal in een ziel heeft wortel geschoten, dan brengt zij er
Kapel Montfort - St Laurent-s-Sèvre
wonderen van genade voort zoals zij alleen dat kan. Zij alleen immers is de vruchtbare maagd die haar weerga nooit heeft gehad noch ooit zal hebben in zuiverheid en vruchtbaarheid.
Maria heeft samen met de heilige Geest het grootste wonderwerk aller tijden voortgebracht: een Godmens. Zij zal dus ook de grootste wonderwerken tot stand brengen die er in de loop van de laatste tijden zullen zijn. Haar hoogst eigen taak is het de grote heiligen te vormen en op te voeden die leven zullen tegen het einde van de wereld. Want alleen deze uitzonderlijke en wonderbare maagd kan, in vereniging met de heilige Geest, zo uitzonderlijke en buitengewone wonderwerken tot stand brengen.

36. Wanneer de heilige Geest, haar Bruidegom, haar in een ziel aantreft dan vliegt Hij erheen, neemt er volledig Zijn intrek en deelt zich overvloedig mee aan die ziel. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand plaats ingeruimd heeft voor Zijn Bruid. Dat is een van de voornaamste redenen dat de heilige Geest tegenwoordig geen opvallende wonderwerken verricht in de zielen: Hij vindt ze niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid. Ik zeg: een onafscheidelijke Bruid; eens heeft deze zelfstandige liefde van de Vader en de Zoon Maria immers tot Zijn Bruid genomen om het hoofd van de uitverkorenen Jezus Christus voort te brengen en Jezus Christus in de uitverkorenen. En sedertdien heeft Hij haar nooit afgewezen, omdat zij altijd trouw en vruchtbaar is gebleven.

Ter overweging: 

  • Ik voel dat de H. Geest en Maria in mij wortels hebben.
  • Ik herken dit werk (WG 35) van de H. Geest en van Maria in deze personen...
  • In mezelf herken ik dit:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten