Pagina's

zondag 3 februari 2013

5de Praktijk - WG 249 - 252 - 254

Een vijfde praktijk die hij aanraadt is die van het weesgegroet en, daarmee verbonden, die van de rozenkrans. 


249. Een grote godsvrucht moeten zij ook hebben voor het weesgegroet of de engelengroet. Er zijn maar weinig christenen, zelfs bij de ontwikkelden, die de waarde, de verdienste, de voortreffelijkheid en noodzakelijkheid ervan beseffen. De heilige Maagd is verschillende keren aan grote en zeer verlichte heiligen moeten verschijnen, bijvoorbeeld aan de heilige Dominicus, de heilige Johannes van Capistrano, de zalige Alain de la Roche, om hun de waarde ervan bekend te maken. (...) Dit gebed heeft, zo gaan zij voort, de dorre, onvruchtbare aarde de Levensvrucht doen dragen. Ook in onze zielen zal ditzelfde gebed, indien goed gebeden, het woord van God doen ontkiemen en de Levensvrucht voortbrengen: Jezus Christus. Het weesgegroet is volgens hen een hemelse dauw waarmee de aarde, dat is de ziel, wordt begoten om haar op zijn tijd vrucht te doen dragen. (...)

252. Uitverkoren zielen, slaven van Jezus in Maria, weet dat het weesgegroet het mooiste gebed is na het onzevader. Geen huldeblijk is Maria meer welkom, want de Allerhoogste liet haar dat door een aartsengel overbrengen, om haar hart te winnen. En dat werkte door de mysterieuze bekoorlijkheid, waarvan het vervuld is, zo machtig in op haar hart dat Maria, ondanks haar diepe nederigheid, instemde met de Menswording van het Woord. Ook u zult met dit huldeblijk, indien u het naar behoren uitspreekt, vast en zeker haar hart voor u winnen.

254. Ik vraag u dan ook dringend omwille van de liefde die ik voor u voel in Jezus en Maria: stel u niet tevreden met het Kroontje van de heilige Maagd. Bid ook dagelijks het rozenhoedje, ja zelfs, als u er de tijd voor hebt, de hele rozenkrans. Bij uw sterven zult u de dag en het uur zegenen waarop u mij geloofd hebt. Na onder de zegeningen van Jezus en Maria gezaaid te hebben, zult u eeuwige zegeningen oogsten in de hemel: “Wie onder zegeningen zaait, zal ook uit zegeningen oogsten” (V/2 Kor 9,6).Geen opmerkingen:

Een reactie posten