Pagina's

woensdag 2 mei 2012

Deze devotie is een ZEKERE weg.


Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is ook een zekere weg. Montfort grijpt diep terug in de kerkgeschiedenis en haalt tal van getuigenissen aan van theologen en andere autoriteiten die dankzij Maria tot heiligheid zijn gekomen. En hij besluit: “ Wie dus voortgang wil maken op de weg naar volmaaktheid en Jezus Christus zeker en volkomen wil vinden zonder vrees voor misvatting, moet van ganser harte deze devotie tot de allerheiligste Maagd beoefenen, een weg die hij misschien nog niet kende…” (168)

Wij lezen in de Ware Godsvrucht de nummers 159 - 163 - 164 - 168:

159. 4°. Deze devotie tot de allerheiligste Maagd is ook een zekere weg om tot Jezus Christus te gaan, ons met Hem te verenigen en aldus de volmaaktheid te verwerven.
De door mij gepredikte praktijk is immers niet nieuw. Boudon (onlangs in roep van heiligheid gestorven) zegt in een boek over deze devotie, dat ze wel zo oud is dat men de oorsprong ervan niet met zekerheid kan bepalen. Vast staat evenwel dat de sporen ervan sedert meer dan zeven eeuwen in de Kerk worden aangetroffen...

163. Boudon noemt in zijn boek verschillende pausen die deze devotie hebben goedgekeurd en theologen die ze hebben onderzocht. Hij somt de vervolgingen op, die ze zegevierend doorstond, en spreekt over duizenden mensen die ze in beoefening brachten. En dat, terwijl nooit één paus zijn veroordeling erover uitgesproken heeft. Dit zou trouwens niet mogelijk zijn zonder de grondslagen van het christendom aan te tasten.

Het staat dus wel vast dat deze godsvrucht geen nieuwigheid is. Wanneer ze geen gemeengoed is, dan komt dit doordat ze te voortreffelijk is om door iedereen gesmaakt en beoefend te worden.

164.  2. Deze devotie is een zeker middel om tot Jezus Christus te gaan, omdat het de kenmerkende eigenschap van de heilige Maagd is ons veilig tot Jezus Christus te brengen, zoals het Jezus Christus eigen is ons veilig te leiden naar de eeuwige Vader. Wie een geestelijk leven willen leiden, mogen niet ten onrechte menen dat Maria voor hen een belemmering is om tot vereniging met God te komen. Hoe zou dat mogelijk zijn? Zij heeft voor allen in het algemeen en voor ieder in het bijzonder genade gevonden bij God. Zou zij dan een belemmering kunnen vormen voor iemand om de grote genade te vinden van de eenwording met Hem? Zij is vol van genade, vloeit over van genade. Zij is zo innig met God verenigd en in Hem omgevormd, dat Hij in haar als het ware moest mens worden. Zou zij dan iemand kunnen belemmeren om volmaakt een te worden met God?

Zeker, de aandacht voor andere schepselen, al zijn ze nog zo heilig, zou soms de vereniging met God kunnen vertragen. Maar, zoals ik reeds opmerkte en onvermoeid zal blijven zeggen: zo is het niet met Maria. Een van de redenen waarom slechts zo weinigen tot de volle rijkdom van de volwassen Jezus Christus komen, is, dat Maria, nog altijd de Moeder van de Zoon en de vruchtbare Bruid van de heilige Geest, niet genoeg in hun harten gevormd is. Wie de welgerijpte en volgroeide vrucht verlangt, moet de boom bezitten die ze voortbrengt. Evenzo wie de levensvrucht Jezus Christus begeert,  moet de levensboom, namelijk Maria bezitten. Wanneer iemand in zichzelf de werking van de heilige Geest wil ondervinden, dan moet hij ook zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid bezitten, de van God vervulde Maria die Hem, naar ik elders verklaarde, vruchtbaar en productief maakt.

165. Wees er dus van overtuigd: hoe meer u Maria voor ogen houdt in uw gebed, overweging, werk en wederwaardigheden - zij het niet altijd op duidelijke en voelbare, dan toch op algemene en onmerkbare wijze - des te volkomener zult u Jezus Christus vinden...Geen opmerkingen:

Een reactie posten