Pagina's

woensdag 2 mei 2012

Een uitstekend middel om trouw te blijven

De bedenkingen van de missionaris in een achtste motief geven wij u weer
in nr 175 en nr 181 uit 'De Ware Godsvrucht':

173. Wat ons tenslotte in zekere zin nog krachtiger moet aanzetten tot deze devotie tot de allerheiligste Maagd, is, dat het een wonderlijk middel is om in de deugd te volharden en trouw te blijven.
Door deze devotie vertrouwen wij al ons bezit toe aan de heilige Maagd die trouw is; wij kiezen haar tot universele erfgename van al onze goederen in de orde van de natuur en van de genade. Wij verlaten ons op haar getrouwheid, steunen op haar macht en bouwen op haar barmhartige liefde.

175. De allerheiligste Maagd is de getrouwe maagd die door haar getrouwheid aan God herstelt, wat de ontrouwe Eva door haar ontrouw deed verloren gaan. En voor de mannen en vrouwen die zich aan haar hechten, verkrijgt zij trouw aan God en volharding. Daarom vergelijkt een heilige haar met een hecht anker dat hen vasthoudt en voor schipbreuk behoedt op de woelige zee van deze wereld. Zovelen vergaan er, omdat zij zich niet aan dit hechte anker vastklampen. Hij zegt: “Het vertrouwen op u is een stevig anker, waaraan wij de zielen vasthechten”.


181. Om mijn onderbroken betoog weer op te vatten, zou ik beide groepen nog het volgende willen zeggen: de van God vervulde Maria laat zich nooit in liefde en vrijgevigheid overtreffen. Van alle loutere schepselen is zij immers het meest rechtschapen en vrijgevig. Het is zoals een vroom mens eens gezegd heeft: Voor een boon geeft zij een kroon; dat wil zeggen voor het weinige dat wij haar geven, schenkt zij ons heel veel terug uit wat zij van God ontvangen heeft. Geeft een ziel zich dus onvoorwaardelijk aan haar, dan geeft zij zich ook onvoorwaardelijk aan die ziel. Maar dan moet deze wel zonder arrogantie geheel op haar vertrouwen, zelf meewerken om de deugden te verwerven en de hartstochten te beheersen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten