Pagina's

woensdag 12 oktober 2011

"Voortgekomen uit de handen van de Allerhoogste" - WG 14

Verdieping in het artikel: 'Catechese in de school bij Maria' - oktober. 
Hier volgt een integraal stukje tekst waarnaar verwezen wordt. 
We lezen in de Ware Godsvrucht nr. 14:
14. Ik erken met heel de Kerk dat Maria enkel een schepsel is, 
voortgekomen uit de handen van de Allerhoogste, en dat zij dus, 
vergeleken bij Zijn oneindige majesteit, 
minder betekent dan een atoom of liever helemaal niets. 
Alleen Hij is immers “Die Is” (Ex 3,14).
Bijgevolg heeft die verheven Heer, die steeds onafhankelijk en zichzelf voldoende is,
voor het volvoeren van Zijn wilsbeschikkingen
en het manifesteren van Zijn heerlijkheid de allerheiligste Maagd,

absoluut gesproken, niet nodig gehad en ook nu heeft Hij haar niet nodig.
Hij hoeft maar te willen om alles tot stand te brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten