Pagina's

woensdag 12 oktober 2011

De Schepping - WG 15 en 18


Verdieping van de tekst 'Catechese in de school bij Maria'
met artikel 15 en 18 uit 'De Ware Godsvrucht':

15. Wanneer ik echter uitga van de zaken zoals ze zijn
en zie dat God Zijn grootste werken heeft willen beginnen
en voltooien door bemiddeling van de allerheiligste Maagd,
vanaf het ogenblik dat Hij haar geschapen had,
dan mogen wij met een gerust hart aannemen
dat Hij in alle eeuwigheid niet van gedragslijn zal veranderen.
Hij is immers God: Hij verandert niet van idee of van handelwijze (Ps 102,26-28).


18. God de Zoon is in haar maagdelijke schoot neergedaald als de nieuwe Adam 
in zijn aards paradijs: Hij wilde er Zijn welbehagen vinden en in verborgenheid
wonderwerken van genade verrichten.
Deze mens geworden God vond er Zijn vrijheid in zich opgesloten te zien in haar schoot;
en Hij heeft Zijn kracht in volle glorie ontplooid met zich te laten dragen door dat meisje. (...)
Wat een bewonderenswaardige en onbegrijpelijke afhankelijkheid van een God!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten