Pagina's

woensdag 12 oktober 2011

Maria en de Kerk - WG 20 en LG 62


Wanneer wij verder lezen in het artikel 'Catechese in de school bij Maria', dan komen we aan de passage:  'Maria en de Kerk'.
Hierbij lezen we wat Grignion de Montfort schreef in de Ware Godsvrucht nr 20:

20. God de heilige Geest is onvruchtbaar in God,
Hij brengt immers geen andere goddelijke persoon voort;
maar door Maria, die Hij tot Bruid heeft genomen,
is Hij vruchtbaar geworden.
Met haar, in haar en uit haar heeft Hij Zijn meesterwerk
tot stand gebracht:een mens geworden God.
Op dezelfde wijze verwekt Hij nog dagelijks, 
tot het einde van de wereld, de voorbeschikten, namelijk de ledematen
van het lichaam van dat aanbiddelijk hoofd.
Om Jezus Christus in een ziel voort te brengen
en die ziel in Jezus Christus,
werkt Hij dan ook des te krachtiger naarmate Hij er Maria, 
Zijn geliefde en onafscheidelijke Bruid, inniger aanwezig vindt.


Wat verder in de tekst lezen we een stukje uit het Kerkelijk document 'Lumen Gentium'.
We citeren het hier nogmaals:


“Met moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders en zusters van haar Zoon
die nog onderweg zijn, en in gevaren en angsten  verkeren,
tot zij het gezegende vaderland bereiken” (LG 62).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten