Pagina's

woensdag 30 november 2011

Jezus Christus WG 61 - 62

Meerderen denken dat bij Montfort Maria in het centrum van de belangstelling staat, dit is gewoon fout. Hij is formeel: een devotie die niet Jezus Christus als einddoel heeft is onjuist en misleidend. En prachtige Jezus-belijdenis vloeit uit zijn pen. Het is de moeite waard om bij elk onderdeel te blijven stilstaan en het je eigen te maken.  


We lezen daarom in de Ware Godsvrucht de nummers 61 en 62:61. Jezus Christus onze Verlosser, waarlijk God en waarlijk mens,
moet het einddoel van al onze devoties zijn, anders zijn ze onjuist en misleidend.

Jezus Christus is “Alfa en Omega” (Apk 21,6), begin en einde van alles.
Naar het woord van de Apostel werken wij alleen maar
om “ieder mens tot volmaaktheid te brengen in Jezus Christus” (Ef 4,13).
“In Hem alleen immers woont de gehele volheid van de godheid” (Kol 2,9)
en alle andere volheid van genaden, deugden en volmaaktheden.
“In Hem alleen worden wij gezegend met elke geestelijke zegen” (Ef 1,13).

Hij is de enige Meester om ons te onderwijzen, de enige heer waarvan wij afhankelijk dienen te zijn, het enige hoofd waarmee wij verenigd moeten worden.
Wij hebben geen ander model om ons naar te voegen, geen andere geneesheer die ons genezen, geen andere herder die ons voeden moet.
Hij is de enige weg die ons moet leiden, de enige waarheid om te geloven, het enige leven dat ons groeikracht moet geven, kortom: ons enige alles in alles dat ons genoeg moet zijn.
 “Er is onder de hemel geen enkele andere naam gegeven waardoor wij gered
moesten worden” (Hnd 4,12) dan de naam Jezus.
God heeft ons geen enkel ander fundament gelegd voor ons heil,
onze volmaaktheid en verheerlijking dan Jezus Christus.
Elk gebouw dat niet op deze vaste rots is gevestigd, is op drijfzand gefundeerd
en zal onvermijdelijk vroeg of laat instorten.
Iedere gelovige die niet met Hem verenigd is als een rank met de wijnstok,
zal afvallen en verdorren, alleen nog maar goed
om in het vuur geworpen te worden (Joh 15,6).
Buiten Hem is alles slechts afdwaling, leugen, onrecht, nutteloosheid,
dood en veroordeling. Maar als wij in Jezus Christus leven en Jezus Christus in ons,
hebben wij geen veroordeling te vrezen (Rom 8,1).
Noch engelen in de hemel, noch mensen op aarde, noch kwelgeesten in de hel,
noch enig ander schepsel kan ons schaden,
omdat het ons “niet kan scheiden van de liefde van God,
die in Jezus Christus is” (Rom 8,39).

Door Jezus Christus, met Jezus Christus en in Jezus Christus kunnen wij alles:
alle eer en glorie brengen aan de Vader in eenheid met de heilige Geest;
volmaakt worden en voor onze medemens een goede geur van eeuwig leven zijn.

62. Indien wij dus deze hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd verspreiden,
dan doen wij dat enkel en alleen om die tot Jezus Christus
des te beter ingang te doen vinden. Wij beogen niets anders
dan een gemakkelijk en gewaarborgd middel aan te reiken om Jezus Christus te vinden.
Als de devotie tot de heilige Maagd ons van Jezus Christus verwijderde,
zouden wij ze moeten verwerpen als een duivelse begoocheling.
Maar het tegendeel is waar. Zoals ik al eerder aangetoond heb
en nog verder zal duidelijk maken, is deze devotie voor ons enkel noodzakelijk
om ten volle Jezus Christus te vinden en Hem innig lief te hebben en trouw te dienen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten