Pagina's

donderdag 1 maart 2012

De man met ervaring spreekt - WG 119


“Omdat het wezen van deze devotie bestaat in het innerlijk dat gevormd moet worden, zullen niet alle mensen er evenveel van begrijpen. Enigen - in feite de meesten - zullen bij de uiterlijke kant ervan blijven staan en het daarbij laten. Anderen - een kleine groep - zullen wel tot het innerlijke ervan doordringen, maar niet hoger dan één trap opklimmen. Wie zal de tweede bestijgen en wie de derde bereiken? Tenslotte: wie zal er bestendig vertoeven? Alleen hij, aan wie de geest van Jezus Christus dit geheim zal openbaren. Hij zelf zal de heel getrouwe mens erheen leiden om hem te doen voortgaan van deugd tot deugd, van genade tot genade en van licht tot licht. Zo komt hij tot de omvorming van zichzelf in Jezus Christus, tot de volle rijkdom van Zijn volwassenheid op aarde en van Zijn glorie in de hemel”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten