Pagina's

donderdag 1 maart 2012

Opnieuw de draad opnemen - WG 118

Na deze merkwaardige onderbreking neemt Montfort weer de draad van zijn uiteenzetting op. Hij citeert een reeks waardevolle devotiepraktijken en voegt eraan toe: er zijn er nog veel meer. Dan verwijst hij naar zijn kern van zijn betoog: de meest volmaakte praktijk doen kennen. Het klinkt pretentieus, maar geeft hier als verantwoording dat hij bijna alle boeken over deze materie gelezen heeft en zijn inzichten aan vooraanstaande geleerden heeft voorgelegd.  
We lezen in de Ware Godsvrucht nr 118: 

Ik heb bijna alle boeken over de devotie tot de allerheiligste Maagd gelezen en er met de meest vrome en geleerde mannen van onze tijd vertrouwelijk over gesproken. Ik kan nu met nadruk verklaren: ik heb geen enkele vorm van godsvrucht tot de heilige Maagd leren kennen, die te vergelijken is met die ik nu ga uiteenzetten. Geen enkele vraagt van een mens meer offers voor God, ontledigt hem meer van zichzelf en zijn eigenliefde, en bewaart hem getrouwer in de genade en de genade in hem; geen devotie die iemand volmaakter en gemakkelijker met Jezus Christus verenigt; kortom geen die God meer verheerlijkt, de mens meer heiligt en de naaste meer voordeel verschaft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten