Pagina's

donderdag 1 maart 2012

Een passage met veel emotie - WG 111 - 112

We lezen in de Ware Godsvrucht: 


111. Reeds veel heb ik over de allerheiligste Maagd gezegd en nog meer heb ik over haar te zeggen, maar oneindig veel meer zal ik binnen dit bestek, waarin ik een waarachtig Mariavereerder en een echte leerling van Jezus Christus wil vormen, onbesproken laten, ofwel uit onwetendheid, uit onbekwaamheid of uit tijdgebrek.

112. Wat zou mijn moeite goed besteed zijn, als dit bescheiden boekje terecht kwam in de handen van een welgeaard mens, geboren uit God en Maria, en “niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man” (Johannes 1,13); en als het hem, door de genade van de heilige Geest, duidelijk de verhevenheid en waarde zou openbaren en doen inzien van de ware en hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd die ik nu ga uiteenzetten!

Als ik, haar geringste kind en slaaf, met mijn zondig bloed iets ertoe zou kunnen bijdragen om de waarheden die ik ter ere van mijn lieve moeder en Oppermeesteres neerschrijf, in de harten te prenten, dan zou ik in plaats van inkt dat bloed gebruiken om deze letters te vormen. Ik zou zo iets doen in de hoop edelmoedige mensen te vinden die, trouw aan de door mij geleerde praktijk, mijn lieve moeder en Meesteres schadeloos stellen voor het verlies dat zij door mijn ondank en ontrouw heeft geleden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten